Västland 140   |   Tierp

Hyresbestång mellan Tierp och havet

Välkommen till Västland just utanför Tierp tätort.

Här erbjuds ett hyresbestånd om totalt 5 st parhus med 2 lägenheter i varje hus samt 1 hus med hel lägenhet. Totalt 11 st lägenheter. 407 kvm. Hyresintäkt 1345 kr / kvm. Driftskostnaden uppgick 2022 till 277 kr / kvm. Husen värms upp med en central pelletsanläggning. Låg omsättning på hyresgäster, inga vakanser. Torparhus i fin bruksmiljö invid Tämnarån mellan Tierp och havet.

Ekonomi

Omslutning: 547 401kr
Driftskostnader: 112 739kr
Inteckningar/pantbrev: 5 250 000kr

Byggnadsteknisk information.


Hustyp Brukshus/Torparhus
Stomme Timmer
Bjälklag Trä
Yttervägg Timmer
Fasad Trä
Yttertak Tegel/Eternit
Våtrum Matta
Uppvärmning Central pelletsanläggning

Adress
Västland 140
Område
Tierp, Västland
Pris
5 500 000 kr

Byggnad

1, , 1960

Taxering

Fastighetsbeteckning
Stymne 5:2
320, Hyreshusenhet, bostäder
Taxeringsvärde
2 039 000 kr
Taxeringsår
2022

Inskrivningar

Gemensamhetsanläggning: Tierp Stymne GA:1 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Tierp Stymne GA:2 ändamål: Vägar

Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 03-87:178.1

Vattenskyddsområde (1974-02-26)

Ekonomi

Pantbrev/inteckningar
5 250 000 kr

Karta

Bilder

Fastighetskarta