Besiktning bostad

Besikta bostaden.
För din trygghet.

Osäker på vad du köper? Att göra en besiktning av bostaden innan köp är alltid en god idé. Läs nedan vad en besiktning innebär och vad du som köpare ska tänka på.

Besiktning bostad

Vad är en
besiktning?

Det innebär i korta ordalag att en expert eller en besiktningstekniker kontrollerar en fastighets status. Detta i syfte att upptäcka eventuella synliga tecken på fel och brister.

Denna person kontrollerar även brister som är kända på förhand och som man kan förvänta sig, exempelvis risker relaterade till ålder av bostaden. Detta gäller även brister som är dolda och inte är synliga med blotta ögat. Brister som säljaren själv kan ha informerat om.

Besiktningsteknikern identifierar även kända riskkonstruktioner. Det vill säga kan avgöra om ett byggsätt kan medföra ett framtida fel. Risken för fuktskador är ett vanligt exempel.

Besiktning bostad

Hur länge gäller min
besiktning av bostaden?

Anlitar du ett besiktningsföretag så tar de i vanliga fall ansvar för besiktningen i två eller tre år. Observera att det som står i besiktningsprotokollet enbart avser statusen för just den dagen den genomfördes. Fråga ägaren om något skett med bostaden efter besiktningsdatum.

Besiktning bostad

Undersökningsplikt
gäller för köparen

Det är viktigt att komma ihåg att en besiktning aldrig befriar dig från undersökningsplikten, även om du anlitar ett besiktningsföretag. Rörledningar, murstocken, tomtgränser, lagfarter, samfälligheter, vägar, vattnets kvalitet mm. ingår t.ex. inom köparens ansvar. Skulle besiktningsteknikern exempelvis inte få tillträde till ett särskilt utrymme är det ditt ansvar att kontrollera dess duglighet.

Besiktning bostad

Vem får göra
en besiktning?

Eftersom det inte krävs någon specialutbildning eller certifiering för att utföra en besiktning är det mycket viktigt att på förhand kontrollera rådande försäkringar och villkor. Skulle osäkerhet uppstå rekommenderar vi att du tar kontakt med SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

Besiktning bostad

Vad kostar
en besiktning?

Prislappen varierar, men en kostnad på runt 8000 kronor är ett rimligt märke. Slutsumman styrs av besiktningens omfattning och noggrannhet. Tar du en billigare besiktning riskerar du alltså att besiktningen inte är tillräckligt omfattande. Alltså en investering som är värd att göra i det längre perspektivet. Ett annat tips är att närvara när besiktningsteknikern utför sin analys och ställa alla frågor du har.

Besiktning bostad

Hur läser jag
protokollet?

Först och främst, läs besiktningsprotokollet noga! Symboler, text eller bilder visar och graderar vad som upptäckts. Vanliga formuleringar är “inget att notera”, “liten brist”, “risk” eller “bör utredas”. Fel av den senare sorten bör kontrolleras närmare och kan kräva att ett expertutlåtande, t.ex. av elektriker eller snickare.

Vill du
besikta en bostad?

Vi på Mäklarcentrum hjälper dig!