Huggarvägen 4   |   Huddungeby

Villatomt Huddunge

Villatomt om 1 206 kvm för nyproduktion. Tomten är inbäddad av skog nära Huddunge byskola f-6. Huddunge erbjuder absolut närhet till skog och natur, i övrigt finns även en lanthandel (ICA Nära). samt en pumpstation för drivmedel. Huddunge är en småort i Heby kommun, Uppsala län och kyrkbyn i Huddunge socken, belägen ungefär 20 km sydväst om Östervåla och 15 km nordost om Heby.
Vad ingår i tomtpriset?
I priset för tomten ingår kostnader för avstyckning samt dragning av gata och vatten- och avloppsledningar fram till tomtgräns (om det är möjligt att ansluta sig till det kommunala nätet).
Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp, elanslutning, lagfart och bygglovskostnader.
Adress
Huggarvägen 4
Område
Huddungeby, Huddunge
Pris
180 900 kr
Tomt
1206 kvm

Tomt

Tomt
1206 kvm

Taxering

Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark
Fastighetsbeteckning
Huddunge Klockarboställe 1:17
Taxeringsår
2021
Taxeringsvärde mark
80 000 kr
Taxeringsvärde
80 000 kr
210, Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsvärde
80 000 kr
Taxeringsår
2021

Vatten och avlopp

Vatten saknas, Avlopp saknas.

Inskrivningar

Byggnadsplan

Omgivning

Huddunge ligger mitt i Heby kommun ca 1,5 mil från kommunens tätorter: Heby, Tärnsjö och Östervåla. Avståndet till Uppsala är ca 5 mil, Västerås 7 mil och Stockholm ca 12,5 mil. Huddunge ligger således mycket centralt.

Det finns drygt 500 åretruntboende i Huddunge och på sommaren betydligt fler. Huddunge är den del av Heby kommun som växer procentuellt sett snabbast.

I Huddunge finns föräldrakooperativ förskola, fritids och skola från föreskoleklass till åk 6. Skolskjuts till kommunalt högstadium i Heby.

I Huddunge finnes även en livsmedelsaffär där det även finnes bensinpumpar. Butiken är ombud för apotek, systembolag och Svenska spel.

Huddunge omges av stora skogar med bär och svamp.

Huddunge har en egen badplats vid Myranbadet! Bryggor, omklädningsrum och TC. Badet bedrivs av Fensjöns fiskevårdsförening i samverkan med Heby kommun.

Gå gärna in på www.huddunge.se och läs mer.

Karta

Bilder

Fastighetskarta