Doktorsvägen 8-14   |   Gysinge

GYSINGE - Doktorsvägen 8-14

Välvårdat byggnadsbestånd med totalt 20 hyreslägenheter, garage, tvättstuga och förråd. Fiber finns installerat. Varmhyror enl. nedan beräkning.

Hyresintäkter totalt: 1 399 248 kr
Driftskostnader:
Elen = Uppvärmning och hushållsel
330.000:- med låst på 0.4948 öre. Elavtal kan överlåtas till köparen efter sedvanlig kontroll hos elbolaget.
Sopor ligger på 20.000:-
Vatten o avlopp 107.000:-
Försäkring 25 000kr
Vägavgift 9000 kr

Vid intresse finns även ytterligare ett fastighet med fyra lägenheter till salu på Doktorsvägen 11. Fastighetsbeteckning Sandviken Gysinge 1:25. Se separat annons.
Fastigheten är under avstyckning.


www.gysinge.se

Norrlands sydligaste utpost bjuder på vilda forsar och ett unikt naturarv. Här slutar det uppländska slättlandet och de djupa skogarna tar sin början. Bara några mil norrut reser sig de första bergen. Som ett vitt pärlband ligger det gamla vallonbruket längs med älvstranden.
Ett av Sveriges vackraste bruk ligger längs med Dalälvens forsar. Vattnet virvlar kring de vita byggnaderna sommar som vinter. Isen klarar aldrig av att helt tämja den livliga strömmen. Den djupa skogen skapar en lugn kontrast mot de vilda forsarna. Nationalparken och naturreservatet smyger sig tätt intill de vackra stenhusen.
Adress
Doktorsvägen 8-14
Område
Gysinge, Gysinge
Pris
8 500 000 kr

Byggnad

Flervåningshus, Flerfamiljshus, 1978 och 1984

Byggnadsbeståndet består av flera huskroppar innehållande fleramiljshus, äldreboende, tvättstugor, garage samt förråd och soprum.

Taxering

Fastighetsbeteckning
Sandviken Gysinge 1:43
321, Hyreshusenhet, bostäder och lokaler
Taxeringsvärde
6 061 000 kr
Taxeringsår
2019

Inskrivningar

Gemensamhetsanläggning: Sandviken Gysinge GA:2 ändamål: Vägar

Ekonomi

Pantbrev/inteckningar
9 600 000 kr

Bilder

Fastighetskarta