Baldersgatan 8   |   Vittinge

Villatomt i Vittinge

Villatomt om 1077 kvm på nyexploaterat område i Vittinge, Heby Kommun. Tomten är belägen på en trevlig villagata bland nybyggda hus ca 31 km från Uppsala stadsgräns.
Vad ingår i tomtpriset?
I priset för tomten ingår kostnader för avstyckning samt dragning av gata och vatten- och avloppsledningar fram till tomtgräns (om det är möjligt att ansluta sig till det kommunala nätet).

Till priset för tomten tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp, elanslutning, lagfart och bygglovskostnader.
Adress
Baldersgatan 8
Område
Vittinge
Pris
323 100 kr
Tomt
1077 kvm

Tomt

Tomt
1077 kvm

Taxering

Typkod
210, Småhusenhet, tomtmark
Fastighetsbeteckning
Ösby 5:95
Taxeringsår
2021
Taxeringsvärde mark
137 000 kr
Taxeringsvärde
137 000 kr
210, Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsvärde
137 000 kr
Taxeringsår
2021

Vatten och avlopp

Vatten saknas, Avlopp saknas.

Inskrivningar

Detaljplan

Karta

Bilder

Fastighetskarta